PHẦN TIN TUYỂN DỤNG  

(Tiếp ...)

+ Ngày: 18_01 _2021

Facebook ...click here

+ Ngày: 16_01 _2021

Facebook ...click here

+ Ngày: 15_01 _2021

Facebook ...click here

+ Ngày: 14_01 _2021

Facebook ...click here

 

+ Ngày: 13_01 _2021

Facebook ...click here

 + Ngày: 12_01 _2021

Facebook ...click here

 + Ngày: 11_01 _2021

Facebook ...click here

 + Ngày: 09_01 _2021

Facebook ...click here

 + Ngày: 08_01 _2021

Facebook ...click here

 

 

+ Ngày: 07_01 _2021

Facebook ...click here

 + Ngày: 06_01 _2021

Facebook ...click here

 + Ngày: 05_01 _2021

Facebook ...click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Các tin cũ hơn đã được lược bỏ . . . 

+ Các tin cũ hơn đã được lược bỏ . . . 

+ Các tin cũ hơn đã được lược bỏ . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Tuyển dụng kế toán tại Bình Dương” ; “Tuyển dụng nhân sự tại Bình Dương”;  “Tuyển lái xe tại Bình Dương” ; “Tuyển dụng kỹ sư xây dựng tại Bình Dương”;  “Tuyển dụng ngành gỗ tại Bình Dương”;  “Tuyển dụng công chức tại Bình Dương”; “Tuyển dụng công nhân tại Bình Dương”;  “Tuyển dụng quản lý sản xuất tại Bình Dương”;  “Tuyển dụng giảng viên tại Bình Dương”;  “Tuyển dụng điều dưỡng tại Bình Dương”;  Tuyển dụng giáo viên mầm non tại Bình Dương”;   Tuyển dụng qc tại Bình Dương”;  “việc làm ở Bình Dương”;   “việc làm thêm buổi tối tại Bình Dương”;  “việc làm kế toán tại Bình Dương”